Rok 2016 z pohledu hasičů

video natočil a poskytnul TV Polar Nový Jičín