Preventivně výchovná činnost (PVČ)

Působení aktivistů na školách
Dvojice aktivistů působí v třídních kolektivech na škole a realizuje vzdělávací bloky dle dané metodiky a schématu výuky se stejnou skupinou dětí na ZŠ (příp. speciální škole nebo ve třídě víceletého gymnázia), což umožňuje navázaní bližšího kontaktu, vzájemné důvěry a překonání komunikačních bariér. V průběhu celého programu přednášející směřují k vytvoření přátelské atmosféry, pomocí níž se pak děti stávají jeho aktivní součástí. Tomu napomáhá zejména množství dotazů ze strany přednášejících i dětí, ale také řada drobných her a jednoduchých scének, jež provází zejména první část výuky. Důraz je kladen na použití maximálně názorných pomůcek a využití propagačních materiálů. Tyto materiály, dětmi přinesené domů, poslouží zároveň jako zdroj informací pro rodiče, kteří se tímto také nepřímo zapojí do výukového programu. Působení aktivistů na školách zajišťují koordinátoři po domluvě s jednotlivými aktivisty, tak aby při jedné návštěvě školy byly besedy provedeny ve druhých i v šestých třídách.

TOPlist