Soutěž pro žáky základních škol

!!! SOUTĚŽ UKONČENA !!! - VIDEO

 

1. každý měsíc 3 otázky – září, říjen, listopad

2. otázky budou dále zveřejněny na www.hasicinj.cz

3. odpovědi na všech 9 otázek zaslat do 12.12.2008 na:

- dagmar.benesova@hzsmsk.cz nebo
- písemně na adresu HZS MSK, územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín s označením „HASÍK“
- případně vhodit do schránky přímo na hasičské stanici v Novém Jičíně nebo Bílovci

4. Po vylosování ze správných odpovědí vítěz obdrží:

 • maskota dráčka „HASÍKA“

 • speciální exkurze s překvapením

 

Otázky na měsíc LISTOPAD

Jak daleko od lesního porostu můžete rozdělávat oheň?

 1. 50 m

 2. 30 m

 3. 60 m

Může se vypalovat tráva?

 1. ano, protože se tím zničí plevel

 2. ne, protože plošné vypalování trávy je zakázáno

 3. ano, ale musí se to předem nahlásit hasičům

Který lesní požár se šíří nejrychleji?

 1. korunový

 2. přízemní

 3. podzemní

 

Otázky na měsíc ŘÍJEN

Jak je třeba ošetřit puchýř na ruce?

 1. propíchnout a namazat

 2. přiložit na něj ucho

 3. zchladit a sterilně překrýt

Jak nejlépe dýchat v zakouřeném pokoji?

 1. pouze zhluboka a nosem

 2. nízko u země přes kapesník

 3. přes sáček, který nepropouští kouř, ani vzduch

Který z přenosných hasicích přístrojů se užívá při hašení elektrických spotřebičů?

 1. sněhových a vodních

 2. pěnových a práškových

 3. práškových a sněhových

 

Otázky na měsíc ZÁŘÍ

Jaké je telefonní číslo hasičů?

 1. 158

 2. 155

 3. 150

Co musím oznámit do telefonu, když chci oznámit požár?

 1. kde hoří, co hoří, kdo a odkud volá

 2. kde hoří a odkud je to dobře vidět

 3. kolik je mi let a proč volám

Co udělám, když na mně bude hořet oblečení?

 1. rozběhnu se co nejrychleji hledat vodu

 2. začnu dělat kotrmelce

 3. zastavím, lehnu si a budu se kutálet

 

Hry s dráčkem Hasíkem najdete zde

TOPlist