Preventivně výchovná činnost (PVČ)

Odborný výcvik
Úvodní kurz je rozdělen na dvě na sebe navazující části, a to úvodní část a metodický seminář. Úvodní část trvá 3 dny a v jejím průběhu jsou účastníci kurzu seznámeni lektory se zásadami práce s dětmi, používáním komunikačních dovedností a metodikou programu. Po 4 týdnech, kdy si účastníci kurzu ověří metodiku prací s konkrétním kolektivem dětí na vybrané ZŠ, následuje metodický seminář, který trvá 2 dny. Metodický seminář je zaměřen především na konzultace a výměnu zkušeností aktivistů z jejich besed na ZŠ. Seminář je doplňován jednorázovými přednáškami a workshopy. Kromě základních teoretických vědomostí je při koncipování výcviku kladen důraz na rozvoj komunikačních schopností a na využití interaktivních technik při práci s dětmi.
Úvodní kurz pro příslušníky JSDH a HZS Moravskoslezského kraje ÚO Nový Jičín se konal ve dnech 12.-14. května 2006 v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Kurzu se zúčastnilo 23 aktivistů. Následný seminář proběhl ve dnech 17.-18.června toho roku v Novém Jičíně.

úvodní kurz 12.-14.05.2007
TOPlist