Preventivně výchovná činnost (PVČ)

Cíl programu
Cílem programu Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva je předat dětem ve dvou věkových rovinách školního života důležité informace z oblasti prevence před mimořádnými událostmi. Prostřednictvím výukových besed a propagačních materiálů vzbudit v dětech vztah k dané problematice, naučit je, jak mimořádným událostem předcházet, základním principům ochrany a chování v případě vzniku mimořádné události. V optimálním případě dojde k předání informací pomocí výukových besed a propagačních materiálů přes děti i na rodiče. Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, výsledky nelze očekávat okamžitě. V případě dobře fungujícího systému však lze touto včasnou prevencí předejít a snížit procento mimořádných událostí způsobených dětmi a jejich zranění při nich. Zkušenosti získané a osvojené v rámci tohoto programu mohou pak úspěšně využít děti i v jejich dospělém životě.

TOPlist