Tísňová volání

V současné době mají občané ČR nacházející se v tísni možnost volat na následující tísňová čísla:

                   hasiči          zdravotní záchranná služba             policie ČR               evropské číslo tísňového volání

Telefonování na tísňová čísla jsou bezplatná. V případě potřeby se nebojte na tísňovou linku telefonovat, avšak zneužití tísňové linky je trestné. Pokud se to dotyčnému prokáže, může být sankcionován za přestupek dle zákona o požární ochraně pokutou do 20000 Kč, podle zákona o telekomunikacích až do výše 100000 Kč. A co hlavně – zneužitím tísňové linky jsou blokovány hovory občanů potřebujících pomoc.

Kdy volat hasiče?

Hasiče volejte pokud hoří,  pokud se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé, pokud se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí, pokud jsou následkem živelních pohrom (voda, vítr …) ohroženy životy, majetek, životní prostředí, pokud se nemohu dostat do bytu a hrozí nebezpečí z prodlení. V bytě je dítě, starší osoba, případně je ohrožen majetek (zapnutá žehlička, vařič, atd. …), v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod., v případě ohrožení bodavým hmyzem, v dalších případech, kdy je ohrožen lidský život nebo zdraví.

Jak se chovat při volání na tísňovou linku?

Snažte se zachovat klid a rozvahu, rozmyslete se, co chcete říct, hovořte srozumitelně, uveďte co se stalo (např. požár v bytě, dopravní nehoda, únik nebezpečných látek), kde se to stalo (adresa, obec, pokud neznáte název ulice, všímejte si orientačních bodů např. obchod, kostel a popište okolí), dále uveďte  své jméno (kdo volá), číslo telefonu ze kterého voláte. Po prvotním oznámení  události odpovídejte stručně a jasně na dotazy operátora tísňové linky. Nic neurychlíte, když všechny informace vychrlíte během několika sekund a zavěsíte telefon. Pro ověření události, popř. získání dalších upřesňujících informací může být obsluhou operačního střediska uskutečněno zpětné volání.

Kam se občané okresu Nový Jičín dovolají?

Telefonováním na číslo 150 nebo 112 se dovoláte na IBC (Integrované bezpečnostní centrum) Ostrava – na pracoviště, které Vám na pomoc přímo vysílá jednotky požární ochrany.

K čemu slouží tísňové číslo 112?

  • při rozsáhlých mimořádných událostech, kdy se předpokládá zásah více složek integrovaného záchranného systému (hasiči, PČR, záchranná služba)

  • když občan neví koho povolat a kdo je předurčen pro řešení situace

  • při neznalosti jednotlivých národních čísel (po vytočení tísňového čísla 112 se občan dovolá do telefonního centra tísňového volání, tyto jsou ve všech krajských městech a jsou v rámci ČR technologicky propojeny a zálohovány)

  • pro cizí státní příslušníky (hovory v anglickém, německém popř. jiném státním jazyce)

  • pokud se nedá dovolat na národní čísla tísňového volání 150, 155 a 158

 

TOPlist